Bilimsel ProgramBilimsel Program ve Bildiri Özetleri Kitabı

09:00-12:00 Sözlü Bildiri Oturumu-1 (SS-01/SS-22)
  Moderatör: Metin Öztürk
12:00-12:40 Öğle yemeği
12:40-13:00 Ereksiyon fizyolojisinde merkezi sinir sisteminin rolü Murat Şambel
  KURS: Genç uzman ve asistanlar için androlojinin temel taşları
  Moderatör: Barış Altay
13:00-13:20 Testis anatomisinin MikroTESE’de sperm bulma başarısına
etkisi
İsa Özbey
13:20-13:40 Epididimin sperm motilitesindeki yeri Ramazan Aşcı
13:40-14:10 Penil nörovasküler anatominin cerrahiye yansımasında ayrıntılar Ateş Kadıoğlu
14:10-14:30 BPH patofizyolojisi: Yeni ne var? Ali Atan
14:30-14:50 Vaz deferens, vezikulo-seminalis ve distal ejakülator kanal fizyolojisi İrfan Orhan
14:50-15:10 ARA
  KURS: Androlojide deney hayvan modelleri
  Moderatör: İrfan Orhan
15:10-15:30 Deney hayvanlarında inmemiş testis / testis torsiyonu modeli Zülfü Sertkaya
15:30-15:50 Deney hayvanlarında priapizm modeli Enes Kılıç
15:50-16:10 Deney hayvanlarında Peyronie modeli Serkan Gönültaş
16:10-16:30 Deney hayvanlarında erektil disfonksiyon modeli Aykut Çolakerol
16:30-16:50 Erkek reprodüktif tıpta deney hayvanı üzerinde kök hücre kullanımı Yaşar Başağa
16:50-17:10 Deney hayvanlarında Varikosel modeli Ozan Efesoy
17:10-17:30 ARA
  KURS: Androloji laboratuvarı
  Moderatör: Gülşen Aktan
17:30-17:50 Semenin WHO 2020 klavuzuna göre temel ve ileri incelenmesi Gülşen Aktan
17:50-18:10 Sperm dondurma işlemlerinde izlenen yol nedir? Ayşe Altun
18:10-18:30 İmmotil spermlerin histolojik olarak detaylı incelenmesi Elif Kervancıoğlu Demirci
18:30-19:40 Akşam yemeği
  Erkek Cinsel Sağlığı ve İnfertilitesi
  Moderatör: Ateş Kadıoğlu
19:40-20:00 Klinefelter sendromu olan erkekte güncel yaklaşım Mustafa Melih Çulha
20:00-20:20 Current treatment of idiopatic hypogonadotropic
hypogonadism
Csilla Krausz
20:20-20:40 Innovations in the medical treatment of male infertility Robert Brannigan
20:40-21:00 Regenerative medicine in male infertility Thomas A. Masterson
21:00-21:20 Erkek infertilitesinde besin desteği tedavileri Gökhan Çevik
21:20-21:40 Which infertile men are suitable for anti-oxidant therapy? Ashok Agarwal
21:40-22:00 Treatment algorithm of acute ischemic priapism in the light of
the guidelines
Faysal A.Yafi

08:00-10:40 Sözlü Bildiri Oturumu-2 (SS-023/SS-42)
  Moderatör: Haluk Erol
10:40-11:00 ARA
  Erkek İnfertilitesi
  Moderatör: Abdullah Armağan
11.00-11:20 DSÖ 2021 yeni semen parametreleri: Klinik uygulamayı
değiştirdi mi?
Barış Altay
11:20-11:40 Covid-19 hastalığı ve aşılar sonrası üreme ve cinsel sağlık Arif Kalkanlı
11:40-12:00 Spermin genital trakt boyunca fizyolojisinin in-vitro
değerlendirmesi
Mustafa Kadıhasanoğlu
12:00-12:30 Öğle yemeği
12:30-13:00 Açılış ve Konuşmalar
Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Melih Çulha, Ateş Kadıoğlu
13:00-14:00 Kadavrada Penil Protez İmplantasyon Cerrahisi
Selahattin Çayan, Barış Altay
, M. Faruk Usta
  Erkek İnfertilitesi
  Moderatör: Selahittin Çayan
14:00-14:20 Erkek infertilitesinde genetik değerlendirme: Yeni gelişmeler Hakan Gürkan
14:20-14:40 Clinical scenarious with increased sperm DNA damage and
treatment
Suks Minhas
14:40-15:00 Kanıta dayalı tıp verileri eşliğinde varikosel cerrahisinin başarısı Selahittin Çayan
15:00-15:20 Semen mikrobiatalarının sperm hareketliliği üzerine etkisi Lütfi Canat
15:20-15:40 Sperm DNA chromatin assay: When and to whom? Aleksander Khelaia
15:40-16:00 ARA
  Kadın Cinsel Sağlığı
  Moderatör: Ercan Yeni
16:00-16:20 Menopause and female sexual dysfunction: Diagnosis and
treatment
Rossella E Nappi
16:20-16:40 Psychiatric evaluation of female sexual dysfunction Annamaria Giraldi
16:40-17:00 Kadın genital estetik operasyonlarına genel bakış Süleyman Eserdağ
17:00-17:20 Kadınlarda inkontinans tiplerinin cinsel siklusa etkisi M. Gökhan Çulha
17:20-17:40 Transseksüel cerrahi öncesi endokrin değerlendirme ve tedavi Pınar Kadıoğlu
17:40-18:00 Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisi: Güncelleme Ercan Yeni
  Erkek Cinsel Sağlığı: Testosteron Yetersizliği
  Moderatör: İsa Özbey
18:00-18:20 Diagnosis and treatment of testosterone deficiency; what is in
horizon?
Hugh Jones
18:20-18:40 Geç başlayan hipogonadizm tedavisinde sistemik yan etkilerin
değerlendirilmesi ve tedavisi
Muammer Kendirci
18:40-19:00 Testosteron yetersizliği patofizyolojisinde diabet ve obezitenin yeri Sefa Resim
19:00-19:30 Akşam yemeği
  Erkek Cinsel Sağlığı
  Moderatör: Mustafa Faruk Usta
19:30-19:50 Bitmeyen sorun: Kronik pelvik ağrı sendromu ve erektil
disfonksiyon
Fikret Erdemir
19:50-20:10 Update in neurobiology of orgasm Kevin E McKenna
20:10-20:30 Penil Doppler ultrason ile ereksiyon hemodinamiğinin
incelenmesi
Caner Baran
20:30-20:50 BPH tedavisinde kullanılan yeni enerji kaynaklarına (Bipolar,
Rezum, Holep, Thulium…) bağlı ereksiyon ve ejakülasyon
sorunları – Karşılaştırmalı analiz
Önder Yaman
20:50-21:10 Prematür - anejakülasyonda yeni tedavi alternatifleri Serkan Deveci
21:10-21:30 Evidence-based role of restorative treatments in erectile
dysfunction
Ryan P.Terlecki

08:00-10:00 Canlı Cerrahi: Penil Protez İmplantasyonu
Ateş Kadıoğlu, Bilal Gümüş
10:00-10:30 ARA
  Erkek İnfertilitesi
  Moderatör: Bülent Semerci
10:30-11:00 ICSI için en iyi spermi nasıl seçiyorum?
- Ertan Kervancıoğlu - Laboratuvar
- Oğuz Ekmekçioğlu - Klinik
11:00-11:20 Üremeye yardımcı yöntemlerin endikasyonunda üroloğun rolü Barış Altay
11:20-11:40 ROSI, IMSI, PICSI nin kanıta dayalı etkinliği Emre Bakırcıoğlu
  Moderatör: Mustafa Melih Çulha
11:40-12:00 Robotik radikal cerrahide sinir koruyucu teknikler: Yeni ne var? Volkan Tuğcu
12:00-12:20 Radikal pelvik cerrahi sonrası penil rehabilitasyon gerekli mi? Mustafa Faruk Usta
12:20-12:40 Proksimal uretral darlıklarda sinir koruyucu yaklaşım Abdurrahim İmamoğlu
12:40-13:00 Kadınlarda uretroplasti yöntemleri Abdulmuttalip Şimşek
13:00-13:50 Öğle Yemeği
  Erkek Cinsel Sağlığı
  Moderatör: Ali Beytur
13:50-14:10 Evidence based medical treatment of Peyronie’s disease in
2022
Eric Chung
14:10-14:30 HPV ve erkek cinsel sağlığı Mesut Cilli
14:30-14:50

Moderatör: Ateş Kadıoğlu

  Geleceği şekillendirecek sağlık trendleri Başbuğ Öke
  KURS: Penile augmentation and enhancement
  Moderatörler: Ateş Kadıoğlu, Zülfü Sertkaya
14:50-15:10 Mikropenis, Penis Dismorfik Bozukluk, Küçük Penis
Anksiyetesi: Tanım, Epidemiyoloji, Fizik muayene ve psikolojik
değerlendirme
Zülfü Sertkaya
15:10-15:30 Non-surgical treatments for penile enhancment (traction
devices, vacuum devices, hormonal therapy, injections,
implants)
Juan Ignacio Martinez-Salamanca
15:30-16:00 Penis ligamanlarının anatomisi ve fizyolojisi Ateş Kadıoğlu
16:00-16:20 Penile girth enhancement techniques Javier Romero Otero
16:20-17:00 Kadavrada Penil Protez İmplantasyon Cerrahisi
Mustafa Melih Çulha, Metin Öztürk
  Cinsel Sağlık ve İnfertilite
  Moderatör: Metin Öztürk
17:00-17:20 Testosteron, BPH ve prostat kanseri Murat Dursun
17:20-17:40 Azospermik erkeğin değerlendirme algoritmi Hakan Taşkapu
17:40-18:00 BPH medikal tedavisinde optimizasyon Metin Öztürk
18:00-18:20 Exprience of surgical treatment of penile curvature in Kyrgyzstan Bolot Rısbaev
18:20-18:40 İnfertil çift: Kadının endokrinolojik değerlendirilmesi Burçin Karamustafaoğlu
Yarı Canlı Cerrahi
Oturum Başkanı: Muzaffer Akçay
18:40-19:00 Sinir koruyucu RPLND Eyüp Veli Küçük
19:00-19:30 Akşam yemeği
  KURS: Penil Protez İmplantasyonu
  Moderatörler: Ateş Kadıoğlu, Mustafa Melih Çulha
19:30-19:50 Current status of salvage procedure in IPP Martin S. Gross
19:50-20:10 Anatomical details of alternative reservoir placement Daniar Osmonov
20:10-20:30 Lenghtening procedures during IPP Run Wang
20:30-20:50 Peyronie’s disease and IPP: What is new and important? Ateş Kadıoğlu
20:50-21:10 Correction of glans deformities after penile prosthesis
implantation
Gerard D. Henry
21:10-21:30 Simultaneous implantation of Mini-Jupette and penile
prosthesis
Tobias Kohler

  Pediatrik Androloji
Moderatör: Cankon Germiyanoğlu
09:00-09:20 Adölesan varikosel cerrahi tedavisi Erhan Ateş
09:20-09:40 Pediatrik dönem onkoloji tedavileri sonrası spermatogenezin
korunması
Murat Çakan
09:40-10:00 Seksüel gelişim bozuklukları Deniz Demirci
10:00-10:20 Çocuklarda konjenital penil kurvatür tamiri Tarkan Soygür
10:20-10:40 İnmemiş testise bağlı testiküler fonksiyon bozuklukları Cankon Germiyanoğlu
10:40-11:00 ARA
Androlojide Önemli Başlıklar
Moderatör: Bilal Gümüş
11:00-11:20 Androlojide önemli başlık: Hasta bilgilendirme Coşkun Kaya
11:20-11:40 Androlojik cerrahiye bağlı olgular eşliğinde yaşanan
medikolegal sorunlar
Ahmet Serel
12:00-12:20 Anti-aging amaçlı hormonoterapi Pınar Kadıoğlu
12:20-13:00 Akılcı ilaç kullanımı Fikret Erdemir
13:00 KAPANIŞ